گروه فناوری اطلاعات دفتر دیجیتال کار خود را از سال 1388 در زمینه طراحی سایت ، اپلیکیشن آغاز کرد.
در طول این سالها با پیشرفت تکنولوژی سعی کرده ایم خدمات خود را مطابق تکنولوژی پیش برده و بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه کنیم